Referencie

Pri našej práci rozlišujeme preklady pre súkromné osoby a pre firmy a organizácie. Medzi inými má naša agentúra "na svedomí" preklad niekoľkých tendrov, stavebných projektov vrátane vyúčtovaní, odborné preklady ako technické manuály, ročné uzávierky, zmluvy, zápisnice.


Pre súkromné osoby vybavujeme okrem súkromnej korešpondencie preklady rôznych potvrdení, osobných dokladov či lekárskych nálezov.